nouns

en hund, hunden, hundar, hundarna, dog
ett bar, barnet, barn, barnen, child
en bok, boken, böcker, böckerna, book
en bonde, bonden, bönder, bönderna, farmer
en bror, brodern, bröder, bröderna, brother
en dotter, dottern, döttrar, döttrarna, daughter
en fot, foten, fötter, fötterna, foot
en hand handen händer händerna, hand
ett land, landet, länder, länderna, country
en man, mannen, män, männen, man
en mus, musen, möss, mössen, mouse
ett museum, museet, museer, museerna, museum
en rot, roten, rötter, rötterna, root
en sko, skon, skor, skorna, shoe
en son, sonen, söner, sönerna, son
en stad, staden, städer, städerna, town
en strand, stranden, stränder, stränderna, beach
en tand, tanden, tänder, tänderna, tooth
ett öga, ögat, ögon, ögonen, eye
ett öra, örat, öron, öronen, ear
ett tält, tället, tält tälten, tent
en fisk, fisken, fiskar, fiskarna, fish
en bil, bilen, bilar, bilarna, car
en färg, färgen, färger, färgerna, color
en varg, vargen, vargar, vargarna, wolf
en klocka, klockan, klockor, klockorna, clock
ett hus, huset, hus, husen, house
en buss, bussen, bussar, busarna, buss
en måne, månen, månar, månarna, moon
en dator, datorn, datorer, datorena, computer
ett öl, ölet, öl, ölen, beer
en älg, älgen, älgar, älgarna, moose
en ryggsäck, ryggsäcken, ryggsäkar, ryggsäckarna, backpack
en båt, båten, båtar, båtarna, boat
en bar, baren, barer, barena, bar
ett jobb, jobbet, jobb, jobben, work/job